ROBA RECICLADA FOTOS

Amb mitjons vells o que no fas servir, pots fer manualitats com la que veieu aquí.
Això està fet amb mitjons i amb una samarreta que l’han tallat que no feien servir, per fer les bufandes i el gorro.
També hi ha aquests tipos de contenidors de roba o calçat que rentes la roba i després amb una bossa la portes als contenidors i tota la roba els hi donen a la gent que no té diners o que no té res.
També existeix un mercat creixent de compra i venda de roba de 2 na. mà que ajuda a la reutilització i a la reducció de el mercat textil.